ความหมายของ Photoshop CS3

      Adobe Photoshop CS3 เป็นโปรแกรมทางด้านกราฟิก ที่คิดค้นโดยบริษัท Adobe ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ต่างๆ และนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้
      โปรแกรม Adobe Photoshop เริ่มออกมาเวอร์ชั่นแรกคือ Photoshop 2 และมีการพัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น เวอร์ชั่น 8หรือ Photoshop cs และล่าสุดได้พัฒนามาเป็น Photoshop cs3 โดยได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานในลักษณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     รวมถึงเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนไปของ Adobe Photoshop cs3 งได้มีการพัฒนา User Interface หรือหน้าตาของตัวโปรแกรม ที่ต้องมีเปลี่ยนแปลงไป Single Column Toolbar หรือส่วนของเมนูจะเปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่น CS2 ที่มี 2 แถวและใน Photoshop cs3 ลดลงเหลือ แถวเดียว และในส่วนอื่นๆเช่น Camera Raw คือฟีเจอร์ในการตกแต่งภาพจากกล้องดิจิตอล ที่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้ 100% ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกว่าโปรแกรม Adobe Photoshop CS2
 
Adobe Photoshop CS3
   
     
Design By Jootarat Nootong